Konkurs ofert na wydarzenie

W związku z projektem pt. „Konkurs ofert na wydarzenie/cykl wydarzeń: Działalność na rzecz rozwoju wspólnot i integracji społeczności lokalnych, połączonej ze wzmocnieniem tożsamości lokalnej, polegającej np. na zorganizowaniu konkursów (np. literackich, historycznych, plastycznych, fotograficznych, sportowych), sporządzeniu wirtualnego albumu zawierającego lokalne wspomnienia, poprowadzeniu gry terenowej, zajęć poświęconych tradycji lub historii Krowodrzy lub działań z zakresu ekologii i bezpieczeństwa, bądź innych działań zaproponowanych przez NGO za wyjątkiem pikników; z uwzględnieniem elementu międzypokoleniowego i potrzeb osób niepełnosprawnych” którego celem jest przygotowanie międzypokoleniowej publikacji wydawniczej wraz z realizacją warsztatów i dwóch konkursów chcielibyśmy poinformować o wynikach.

W ramach konkursu na artykuł „Senior w działaniu”,  I miejsce otrzymała Irena Pawlak a w ramach konkursu „Moja Wielopokoleniowa Krowodrza”: I miejsce uzyskała Krystyna Dera, II miejsce Irena Pawlak i III miejsce Henryk Dera.  

Chcielibyśmy pochwalić się pierwszą naszą taką publikacją i w związku z tym udostępniamy ją w formie elektronicznej życząc w ten sposób udanej lektury. Tym samym dziękujemy osobom zaangażowanym w przygotowanie i publikację wspólnej pracy.

Skip to content