Fundację mBank pt. „DOŚWIADCZAM, POZNAJĘ, UCZĘ SIĘ PRZEZ ZABAWĘ – GRY LOGICZNE I MATEMATYCZNE Z „DARAMI FROEBLA”

Realizacja projektu matematycznego dofinansowanego przez realizowanego we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 106 w Krakowie od 01.09.2020 r. do 28.02.2021 r.

W ramach realizacji projektu uczniowie wykonali następujące zadania:

  1. Gry i zabawy matematyczne doskonalące orientację przestrzenną względem siebie i na płaszczyźnie. Gra „kodowanie drogi do celu” z wykorzystaniem darów Froebla według podanej instrukcji. Uczniowie kodowali i dekodowali bez użycia komputera.
  2. Kształtowali umiejętności rachunkowe – tworzyli gry liczbowe z zasadami, gier „ściganek” i gier z fabułą w oparciu o dary Froebla.  
  3. Konstruowali gry rozwijające myślenie operacyjne – klasyfikowanie, stałość liczby elementów w zbiorze – szukanie różnych strategii.
  4. Przygotowali gry stolikowe z fabułą i opracowali gry doskonalące orientacje przestrzenną. Za każdą działalność uczniowie zdobywali matematyczne cegiełki. Ostatnim etapem realizacji zadań projektowych było przeprowadzenie Froeblowskiej Olimpiady Matematycznej. Zakwalifikowano do niej 12 uczniów z klas 1 – 3, którzy w trakcie realizacji projektu zdobyli najwięcej cegiełek. W wyniku przeprowadzonej olimpiady wyłoniono Mistrza Matematyki i Logiki na każdym poziomie wiekowym.

Prezentacja projektu odbyła się na dodatkowych zajęciach. Liderzy grup zapoznali kolegów z celem pracy, etapami jej powstania, omówili wkład poszczególnych członków grupy w przygotowanie gier. Przedstawiciele poszczególnych grup zaprezentowali efekty wspólnej pracy na forum klasy.