Informacja o sprawozdaniu

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o fundacjach Zarząd Fundacji Współpracujmy informuje iż sprawozdanie z działalności zostało przygotowane na jednolitym wzorze formularza sprawozdania oraz opatrzone podpisami osobistymi przez dwóch członków zarządu. Jego udostępnienie do publicznej wiadomości następuje na wniosek dowolnego podmiotu lub osoby fizycznej po wcześniejszym złożeniu wniosku nr 1 i dostarczonym w formie papierowej do Fundacji Współpracujmy. Dodatkowo należy poinformować pisemnie Zarząd Fundacji Współpracujmy, w jaki sposób przechowywane i przetwarzane będą pobrane informacje uwzględniając ustawę o ochronie danych osobowych.

prośba o udostępnienie sprawozdania