Informacja o sprawozdaniu

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o fundacjach Zarząd Fundacji Współpracujmy informuje iż sprawozdanie z działalności zostało przygotowane na jednolitym wzorze formularza sprawozdania oraz…

EKOPOKOLENIA

Planując poniższą publikację w ramach projektu Działajmy razem „Ekopokolenia”, mieliśmy pokazać, co łączy ludzi międzypokoleniowo w zakresie tematów ekologii, zdrowia i natury. Ku naszemu zaskoczeniu w planowane działania wkradła się historia. Jej „ścieżki” doprowadziły nas do odkrywania lokalnych legend, które warto było sprawdzić. Pozwoliło to na kolejne odkrywanie i upowszechnienie wiedzy na temat zapomnianej rośliny, jaką jest głąbik krakowski.

Działajmy razem

Z przyjemnością informujemy iż Centra Aktywności Seniora: Współpracujmy, Uskrzydleni Wiekiem i Uskrzydlone Wzgórza wezmą udział w dwóch całorocznych międzypokoleniowych projektach "Działajmy razem" realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 36 i Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Krakowie, organizowanych przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej oraz Wydziałem Edukacji.

Czas pogodnej jesieni

Zapraszam do obejrzenia programu pt. „Czas pogodnej jesieni” TVP3 Kraków w którym mieliśmy okazję zaprezentować fragment naszych działań międzypokoleniowych w Centrum…

1 %

Fundacja „Współpracujmy” zaprasza do akcji „1% dla seniora” W ramach akcji „1% dla seniora” można przeznaczyć 1% podatku na dodatkową działalność jednego z trzech Centrów…

Centra Aktywności Seniora

W związku z realizacją zadania publicznego finansowanego ze środków Miasta Krakowa pod tytułem „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów” zapraszamy do uczestnictwa w ciekawych…

Konkurs ofert na wydarzenie

W związku z projektem pt. „Konkurs ofert na wydarzenie/cykl wydarzeń: Działalność na rzecz rozwoju wspólnot i integracji społeczności lokalnych, połączonej ze wzmocnieniem tożsamości lokalnej, polegającej…

Graj w szachy na zielonym

Z przyjemnością chcielibyśmy poinformować że projekt „Graj w szachy na zielonym” został zakończony. Dzięki współpracy teren zielony szkoły został uzupełniony zewnętrznym stołem do gier. Zespół…

Działalność na rzecz rozwoju wspólnot

Fundacja „Współpracujmy” zaprasza do udziału w projekcie pt. „Działalność na rzecz rozwoju wspólnot i integracji społeczności lokalnych, połączonej ze wzmocnieniem tożsamości lokalnej, polegającej np.

Zakup namiotów wystawienniczych

Dzięki zgromadzonym środkom zakupiliśmy dwa namioty wystawiennicze, które pozwalają na organizację społecznych przedsięwzięć niezależnie od pogody. Bardzo cieszy nas że mogliśmy wspomóc naszych przyjaciół przy…