O Fundacji

Fundacja „Współpracujmy” została powołana w roku 2003 jako wynik działań związanych z projektem Urzędu Miasta Krakowa. Z czasem stała się samodzielną organizacją pozarządową realizującą projekty społeczne. Jako organizacja stawiamy na współpracę ze środowiskiem lokalnym oraz instytucjami nam bliskim czyli szkołami, placówkami oświatowymi oraz centrami lub klubami aktywności seniora.
Obecnie Zarząd Fundacji „Współpracujmy” to osoby zajmujące się edukacją i współpracą międzypokoleniową. Chętnie angażujące się w wyzwania społeczne skierowane do konkretnych osób lub grup społecznych. Realizowane pasje pozwalają nam na otwartość i kreatywność wymaganą w dzisiejszym świecie.


Nasza organizacja nie realizuje do celowo zbiórek przeznaczonych dla osób chorych lub zwierząt natomiast chętnie współpracujemy z organizacjami zajmującymi się tymi problemami.
Wszyscy członkowie naszej organizacji to ludzie gotowi do realizacji swoich pasji w środowisku międzypokoleniowym.