Polityka prywatności

Zapoznaj się z polityką prywatności stosowaną na stronie internetowej Fundacji „Współpracujmy”.

I. Kto przetwarza dane osobowe i w jakim celu

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX

NIP: XXXXXXXXXXXXXXXXX, REGON: XXXXXXXXXXXXXXXXX

zwanym dalej „Administratorem danych”.

Dane osobowe, które nam powierzasz, w szczególności: imię, nazwisko, adres dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są:

 • w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną,
 • informowania Cię o wydarzeniach,
 • w celu należytego prowadzenia serwisu, w szczególności dla celów administracyjnych, a także do zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji,
 • w celu wypełnienia formularza kontaktowego,
 • w celu dostarczania na adres e-mail Newslettera oraz innych publikacji i informacji dotyczących prowadzonej przez Administratora danych działalności.

II. Przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych

Aby należycie świadczyć usługi korzystamy z usług zewnętrznych firm i w tym celu przekazujemy im Twoje dane. Korzystamy z usług wyspecjalizowanych podmiotów, które operacyjnie wspierają realizację usług, w tym usług: hostingu, rozsyłania wiadomości e-mail lub poprzez inne kanały komunikacji elektronicznej, obsługi technicznej, usług spedycji.

Twoje dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

Przetwarzając Twoje dane nie będziemy podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu danych osobowych.

Administrator danych zastrzega, iż może przekazać lub udostępnić Twoje dane osobowe, którymi administruje, osobom trzecim wyłącznie w przypadku gdy:

 • wyrazisz na to zgodę,
 • będzie to uzasadnione przepisami prawa,
 • będzie to niezbędne w celu świadczenia usług,
 • będzie to związane z dochodzeniem roszczeń,
 • będzie to związane z wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną.

III. Czas przetrzymywania danych

Dane osobowe przekazane na podstawie Twojej zgody będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy będą przetrzymywane do czasu przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu zawartej z Administratorem danych umowy.
 
IV. Twoje prawa

Masz dostęp do swoich danych osobowych: informacji o sposobie i celu ich wykorzystywania, jak również prawo do otrzymania ich kopii, możesz żądać ich poprawienia (sprostowania), usunięcia, zaprzestania lub ograniczenia ich przetwarzania.

Masz prawo wycofać udzieloną przez Ciebie zgodę na przetwarzanie w dowolnym momencie, bez podawania przyczyny.

Masz prawo przeniesienia swoich danych do innego Administratora. W przypadku gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane w sposób niewłaściwy, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
V. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz skontaktować się w dowolnym momencie w sprawach ochrony Twoich danych osobowych i realizacji przepisów prawa na adres e-mail:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

lub pisemnie na adres naszej siedziby:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


VI. Zasady bezpieczeństwa

Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych osobowych. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby dane osobowe były:

 • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,    
 • dokładne i aktualne,
 • nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
 • bezpiecznie przechowywane.

VII. Dane związane z wykorzystaniem plików Cookies

Administrator danych wykorzystuje pliki typu Cookies w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do możliwości graficznych urządzenia użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
 • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • wykorzystania funkcji integracyjnych w celu popularyzacji witryny poprzez serwisy społecznościowe,
 • gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników.


Dane te wykorzystywane są wyłącznie w celach zbierania ogólnych informacji statystycznych oraz ulepszania zawartości Serwisu i jakości świadczonych usług.


VIII. Postanowienia końcowe

Niniejsza witryna internetowa www.wspolpracujmy.org.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, za których treść i funkcjonalność Administrator danych nie odpowiada.

W trosce o ochronę Twoich danych osobowych sugerujemy każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności znajdującą się na odwiedzanych stronach internetowych.