EKOPOKOLENIA

Planując poniższą publikację w ramach projektu Działajmy razem „Ekopokolenia”, mieliśmy pokazać, co łączy ludzi międzypokoleniowo w zakresie tematów ekologii, zdrowia i natury. Ku naszemu zaskoczeniu w planowane działania wkradła się historia. Jej „ścieżki” doprowadziły nas do odkrywania lokalnych legend, które warto było sprawdzić. Pozwoliło to na kolejne odkrywanie i upowszechnienie wiedzy na temat zapomnianej rośliny, jaką jest głąbik krakowski.
Spotkania z seniorami i wolontariuszami realizowane były na różne sposoby między innymi podczas wycieczek, zajęć, dyskusji oraz warsztatów. Dzielenie się wiedzą w różnych tematach było ciekawe i inspirujące. Dało nam to nadzieję na dalszą kontynuację współpracy.
W planach mieliśmy poradnik, a dzisiaj prezentujemy pamiętnik różnorodnych działań, służący innym za inspirację i będący natchnieniem dla kolejnych pokoleń. Chciałabym osobiście podziękować wszystkim autorom, uczestnikom i osobom wspierającym działania. Takie przedsięwzięcie wymaga WSPÓŁPRACY, bez której nie ma możliwości tworzyć świata szacunku do natury i wzajemnie do siebie.

Skip to content